23 thoughts on “Nieuws

 1. Ook dit jaar werd een subsidiedossier ingediend bij de gemeente Oostkamp. Dit dossier werd zoals gebruikelijk samengesteld aan de hand van de trimesteriele verslagen van ARED Cameroun. Het College van Burgemeester en Schepenen kende in het verlengde hiervan opnieuw een toelage toe van 2217,64 Euro. Deze toelage, hoe beperkt ook naar westerse normen, vormt een van de belangrijkste financiële hoekstenen van ARED.

 2. ARED Kwartaalrapport (december 2017)

  Het is december en in tegenstelling tot de andere jaren hebben we de schoolregistratie van alle kinderen van ARED nog niet voltooid. Maar het valt al bij al nog mee omdat alle kinderen toch naar school kunnen gaan in afwachting van de definitieve registratie. De situatie was al aan het begin van het schooljaar in september voorzien. ARED had tijdens de voorbereidende vergaderingen voor het schooljaar 2017/2018 al aan alle opdrachtgevers voorspeld dat het werkprogramma van de vrijwilligers te druk was vanwege de bijeenkomsten en trainingen voor het project PIA (Projet Insertion Agricole) in Mbalmayo. We hebben hen uitgelegd dat de animators, in beslag genomen door hun vorming, niet in staat zouden zijn om de gebruikelijke termijn voor de registratie van de ARED-kinderen in de scholen te respecteren. We denken evenwel dat we die aan het eind van de maand zullen kunnen afsluiten, dank zij de komst van 2 stagiairs en met de hulp van mevrouw Tchuente, onze voormalige voorzitter, die momenteel op vakantie is in Kameroen.
  Wie zegt december, zegt ook Kerstmis voor kinderen ARED. We hadden geen programma om een grote palmboom te maken, maar waren gewoon van plan om onze kinderen te belonen die goede cijfers hadden gehaald. Maar was zonder te rekenen op onze voormalige coördinator, die na enkele jaren zonder de kinderen van ARED te hebben gezien, uit België veel apparatuur en geschenken voor ARED meebracht. En dus wordt op 22 december toch een zeer groot kerstfeest gehouden in de grote ARED-MJC. In dit kader besloot de meter van het project om voor extra sponsoring te zorgen.
  Daartoe is het nodig om alle pakketten klaar te maken en goed in te pakken. Dit verdubbelt of verdrievoudigt zelfs de hoeveelheid werk voor het eind van de jaar. Daarom deden we een beroep op alle mensen en vroegere vrijwilligers die beschikbaar waren om ons te helpen. We hebben al deze mensen ook gevraagd om hun eigen kinderen mee te brengen.
  We bereiden ons ook voor om in de maand januari het huwelijk te vieren van twee van onze jonge mensen, die besloten hebben hun liefde voor God en de mensen te formaliseren. Nathalie en Romain zijn ex-jongeren die aan het begin van dit project van de PCR (Projet Crédit Revient) hebben deelgenomen. Romain, die vandaag een verantwoordelijke volwassene is, heeft al zijn kredieten terugbetaald. Hij is nu voor eigen rekening geïnstalleerd op de Bonamoussadi-markt. Hij verkoopt schoenen en kleding voor vrouwen en kinderen.

  Nathalie is wat ouder dan hij, en we financierden voor haar uiteindelijk het horecaproject dat ze 18 maanden geleden aan ARED had voorgesteld, maar dat nog bestudeerd werd. Ze kon immers haar (in de PCR-afspraken voorgeschreven) persoonlijke 30%-aandeel niet vervullen. In oktober was ze dan echter toch in staat om aan alle vereisten te voldoen en de ARED gaf haar een krediet.
  Voor deze bruiloft hebben we met de coördinator van het MJC besloten om gratis de grote zaal, de stoelen en de tafels ter beschikking te stellen. Dit is de bijdrage ARED en de MJC. Op persoonlijke basis besloot de coördinator van de MJC om hun een auto ter beschikking te stellen. We hopen dat deze ondersteuning door de MJC en ARED jonge mensen zullen motiveren om te trouwen, om dit snel te doen en seksuele losbandigheid te voorkomen die de zeer ernstige gevolgen kan hebben: SOA’s en vooral AIDS. De zorg voor al deze ziekten brengt hoge kosten met zich en daarenboven kan de zieke jongere niet meer werken noch zijn krediet terugbetalen. Zo’n situatie blokkeert de financiering van de projecten van andere jongeren.

  Zoals hierboven vermeld, is mevrouw Tchuente om persoonlijke redenen in Kameroen. Maar het is een opportuniteit voor ARED, omdat haar aanwezigheid ons zal inspireren bij het werk, en vooral omdat ze haar grote en jarenlange ervaring met ARED met ons kan delen. Bovendien kwam ze niet met lege handen. Met vrienden in België heeft ze een aantal donaties verzameld die we de komende dagen in haar bijzijn zullen herverdelen naar gezinnen en kinderen. Ze verklaarde dat het een grote eer voor haar is om terug te komen en te zien dat het werk dat ze begon sinds 1997, vandaag effectief doorloopt in verschillende vormen, maar met hetzelfde doel: het bestrijden van extreme armoede onder de armste kinderen en gezinnen in Douala. We zullen verschillende werkvergaderingen met haar hebben en zij zal ons vergezellen om enkele ARED-partners te ontmoeten, vooral de verantwoordelijken van het ziekenhuis Ste- Marie, waar ze jarenlang heeft gewerkt. Overigens zullen sommige donaties die ze heeft gedaan, aan hen worden gegeven en in ruil kunnen de kinderen en jongeren van ARED er gratis zorg krijgen.

  De dagelijkse werking:

  We kunnen stellen dat alles goed gaat met ARED in dit eerste kwartaal. De hevige regens veroorzaakten in tegenstelling tot vorig jaar niet al te veel schade. Als gevolg hiervan hadden we minder gevallen van water-gerelateerde ziekten en andere infectieziekten. De laatste distributiecampagne van geïmpregneerde muskietennetten is ook doeltreffend geweest. We zijn geneigd te concluderen dat dit het aantal gevallen van ziekte bij kinderen van ARED heeft teruggedrongen.

  De laatste sensibiliseringsbijeenkomst tussen Dr. Tcheunang en de gebruikers van de PCR, met als onderwerp ‘Jongeren en verantwoordelijke seksualiteit’, werd uitgesteld vanwege de afwezigheid van de arts. Hij is momenteel in de VS voor training. Maar de educatieve bijeenkomsten gepland voor de maand februari, worden gehandhaafd net zoals de start van ARED’s preventie- en tandheelkundige campagne in het ziekenhuis in het centrum van de stad. Tijdens deze twee weken durende campagne zullen Dr. TCHEUNANG en enkele van zijn tandartsencollega’s het gebit van de kinderen van ARED en hun ouders tegen te lage prijzen verzorgen. Ze geven advies voor medicijnen en tandhygiëne voor iedereen.
  De begeleiding van jonge mensen in het dagelijks beheer van hun commerciële activiteiten werd geleid door Miss Eugenie. Ze is een jonge Canadese stagiair die in oktober in Kameroen aankwam. Eind december beëindigt ze haar stage. Haar bezoek aan ARED is erg belangrijk omdat ze een reeks voorstellen heeft gedaan om het functioneren te verbeteren en met name traint ze ons in individuele psychologische ondersteuningsmodules van elke jongere en elk kind. Dit is een heel goede ervaring, in die zin dat we de animators en opvoeders van ARED regelmatig de jongeren van de PCR weliswaar materieel bijstaan, maar bij gebrek aan educatieve achtergrond, zorgden de opvoeders niet voldoende voor de noodzakelijke psychologische ondersteuning van deze jonge mensen.
  Zoals geweten – omdat we dit op elk van onze vergaderingen van ARED en zijn partners herhalen – is ons psychologisch werk vooral collectief, gebaseerd op “de dynamiek van de groep”. Maar met de leringen van Eugenie zullen we nu beide doen: een pedagogie van collectieve psychologische begeleiding en een pedagogie van individuele psychologische begeleiding voor de jongeren van het project PCR en daarna die van het PIA.
  Wat het PIA betreft gaan we natuurlijk verder met de training van de animators in Mbalmayo en de landbouwschool van Yabassi.
  Tot slot: we zijn momenteel allemaal gemobiliseerd voor de voorbereiding van de grote kerstboom (het kerstfeest) van de ARED voor het jaar 2017, samen met mevrouw Tchuente, het hele team en de zeer belangrijke hulp van een aantal vrijwilligers.

  Alle ARED-partners en autoriteiten die belast zijn met de jeugd in Douala zullen worden uitgenodigd.

  (Gedaan te Douala door het secretariaat-generaal van ARED)

 3. De werking van ARED werd de voorbije maanden ernstig belemmerd door de hevigheid van het voorbije regenseizoen: hevige wind en regen met overstromingen en veel schade door water en wind (afgerukte daken). Dit maakte dat ARED zijn activiteiten gedurende bepaalde periodes niet kon ontplooien.
  Terwijl het doelpubliek bij het ontstaan van de vereniging vooral jonge kinderen waren verschuift dit steeds meer naar adolescenten (de jonge kinderen van vroeger die nu van school af zijn) die vertwijfeld op zoek zijn naar een manier om te overleven. ARED ontwikkelde daartoe – naast hun gebruikelijke werking) enkele initiatieven zoals PCR (Projet Crédit Revient) en PIA (Projet d’Insertion par l’Agriculture) die de jongeren moeten helpen om voor zichzelf een bestaan op te bouwen. Reeds eerder bleek dat deze initiatieven redelijk tot zeer succesvol zijn.
  Het werd echter gauw duidelijk dat de begeleiders (animateurs) niet altijd over de nodige achtergrond beschikten om de noodzakelijke begeleiding binnen die nieuwe projecten te garanderen. ARED besloot dat bijkomende vorming onontbeerlijk was. Dit betekende echter dat veel minder begeleiders beschikbaar waren voor het dagelijkse werk dat daar wat onder te lijden had. Voor een aantal taken dienden zelfs de stagairs zelfstandig taken over te nemen. ARED gaat dus op zoek naar extra vrijwilligers zolang de vorming van de vaste begeleiders hen in beslag neemt.
  Toch blijft ARED zich verder engageren op de verschillende domeinen van hun kerntaak: preventieve en basisgezondheidszorg en -vorming, ondersteunen van de scolarisatie van kansarme kinderen en het ondersteunen en begeleiden van adolescenten in hun zoektocht naar een vaste baan, vooral via hun projecten PCR en PIA.
  In hun jaarverslag (ter inzage bij de 3WWW) illustreren enkele getuigen dit met hun persoonlijk verhaal.

Geef een reactie