23 thoughts on “Nieuws

 1. Begin december 2016 speelde ARED een vooraanstaande rol op de in Kameroen georganiseerde werelddag van het vrijwilligerswerk. Verschillende medewerkers en vrijwilligers van ARED getuigden er van de solidariteit die onder de Afrikaanse bevolking nog algemeen is, in tegenstelling tot de zeer individualistisch geworden westerse wereld. Deze getuigenissen hebben meerdere deelnemers gemotiveerd om ook in hun eigen context een soortgelijk engagement te ontwikkelen.

  Intussen investeerde ARED met succes in de begeleiding van kinderen die zich voorbereidden op hun schoolexamens voor het 1ste trimester.

  December werd afgesloten met een Kerstfeest op 24 december. Voeding en geschenken werden aangekocht bij PCR projecten (Projet Crédit Revient) zoals dat van Rostand (zie verder).

  Vanaf 24 januari wordt gestart met de verderzetting van het vormingstraject PIA (Projet d’Insertion par l’Agriculture). Er is behoefte aan extra leerkrachten.

  Tenslotte wordt de hoop uitgesproken dat de externe partners hun engagement zullen aanhouden om ARED financieel te blijven steunen.

 2. In het najaar werd, zoals al enkele jaren het geval is, bij de gemeente Oostkamp een aanvraag ingediend voor een “Toelage Projecten in het Zuiden” ten voordele van ARED. In deze dossier wordt de aard, de principes en de concrete werking van het project beschreven, samen met een uittreksel uit de boekhouding. Na lezing en onderzoek van de aanvraag besloot het College van Burgemeester en Schepenen om ook dit jaar het project ARED in Kameroen te ondersteunen met een substantiële toelage. Wij houden er aan onze appreciatie uit te drukken voor deze steun die het mogelijk maakt voor de mensen van ARED om hun kleine project draaiende te houden.

 3. ‘Heeft het zin’, zo vroeg iemand me onlangs, ‘om te investeren in het Zuiden, terwijl we hier geconfronteerd worden met de toenemende vluchtelingenstroom?‘. Hij verwees naar onze betrokkenheid bij ARED, een kleinschalig project voor straatkinderen in Kameroen dat via de 3de Wereld Werkgroep Waardamme-Ruddervoorde en de gemeente Oostkamp jaarlijks een kleine toelage ontvangt. Het antwoord lag, volgens mij, nogal voor de hand: daar waar het goed gaat ontstaat geen vluchtelingenstroom. Het is in het belang van iedereen, voor de mensen in het Zuiden als voor ons, dat er aldaar geïnvesteerd wordt in levenskwaliteit.
  De leefsituatie in Kameroen, zeker in steden als Douala en Yaoundé, is voor een groot deel van de bevolking uiterst problematisch. Hun inkomen is minimaal, de nutsvoorzieningen uiterst beperkt en zeer onbetrouwbaar en de misdaad zeer groot. Het gevolg is dat velen op straat leven, van dag tot dag, ten prooi aan ziektes en overgeleverd aan criminaliteit. Vooral kinderen zijn gemakkelijke en weerloze slachtoffers. ARED, Association Pour la Réhabilitation de l’Enfance en Détresse, een kleinschalig initiatief dat vooral op vrijwilligers draait, probeert daaraan te verhelpen door kinderen van straat te halen, hen te stimuleren en (financieel) te ondersteunen om terug naar school te gaan, sociale hulp te bieden aan de gezinnen en nog veel meer. Het lijkt een druppel op een hete plaat, maar vele druppels hebben toch effect…
  Sinds enkele jaren startte ARED met een initiatief voor adolescenten die na hun schoolopleiding niet aan werk raakten. Ze boden hen beperkte renteloze leningen aan die konden gebuikt worden om te investeren in een kleine eigen ‘onderneming’. Het ging om een kippenkwekerij, een naaiatelier, een koeriersbedrijfje, enz… Dit initiatief ‘Crédit Revient’ bleek zeer doeltreffend. Inmiddels hebben een aantal van hen hun lening terugbetaald en kunnen nu, als kleine zelfstandige ondernemers, zélf voor een regulier inkomen zorgen. Tijdens een recent bezoek aan Kameroen (april 2015) bezochten Ricardo Mba en Lyly Tchuente, stichters en nu ambassadeurs van ARED in België en Europa, deze nieuwe initiatieven (foto).
  Investeren in initiatieven in het Zuiden heeft dus zeker zin, vooral wanneer men zich realiseert dat veel van deze initiatieven zonder onze steun geen overlevingskans hebben. (FS)

 4. Op zondag 28 juni stond de3 WWW (Derde Wereld Werkgroep Waardamme-Ruddervoorde) met een Fairtrade-eetstandje op de kermis in Ruddervoorde. De voorbijgangers werden uitgenodigd om zelfgemaakte koekjes te proeven (en te kopen). In de marge hiervan werd het project ARED nog eens in de kijker gezet.

 5. Zoals ieder jaar is ook voor 2014-2015 een subsidiedossier ingediend bij de gemeente Oostkamp met de vraag het project ARED financieel te steunen in het kader van de Noord-Zuidwerking. Op 24 december 2014 bevestigde het College van Burgemeester en Schepenen dat het project in aanmerking komt voor een projecttoelage die de werking van ARED substantieel zal ondersteunen. Dank aan het gemeentebestuur.

Geef een reactie