23 thoughts on “Nieuws

  1. In hun jaarverslag 2013-2014 schetsen de mensen van ARED een beeld van de activiteiten die ze – ondanks hun beperkte middelen – aan de dag gelegd hebben: het stimuleren, (financieel) ondersteunen en begeleiden van straatkinderen om naar school te gaan, hun re-integratieproject ‘Crédit Revient’, projecten in verband met gezondheidszorg en het beheer van de vereniging en haar werking (dien onder druk staat wegens de dreiging hun lokalen te verliezen).

    Het project ‘Crédit revient’ behelst het ondersteunen van kleine initiatieven om jonge mensen aan het werk te helpen. Dit gaat van de aanschaf van een klein basiskapitaal om een zaakje te beginnen tot de aankoop van fietsen en brommertjes om de noodzakelijke mobiliteit te verbeteren.

    Uit het verslag blijkt tevens dat de toelage van de gemeente Oostkamp meer dan 30% van hun werkingsmiddelen vertegenwoordigt!

  2. ARED wordt sinds jaren gesteund door de Derde Wereld Werkgroep Waardamme-Ruddervoorde (3WWW) en vooral door de gemeente Oostkamp. In het septembernummer van De Merel (het gemeentelijk infomagazine) werd ARED nog eens in de kijker gezet.

  3. Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar gingen verschillende medewerkers van ARED op pad om de kinderen in te schrijven en eventueel schoolgelden te betalen. Helaas bleken een aantal scholen plotseling door de overheid als ‘clandestiene scholen’ beschouwd te worden en dus te moeten sluiten. Voor ARED betekent dit o.m. dat ze bepaalde voorschotten moeten terugvorderen. Wat de schoolboeken betreft die ARED jaarlijks verdeelt is het een meevaller dat de overheid beslist heeft geen nieuwe schoolboeken te gebruiken. Daardoor kunnen de boeken van vorige jaren nog een jaartje mee.

  4. Door de inkrimping van de financiële middelen was het dit jaar niet mogelijk om een uitgebreid vakantieprogramma op poten te zetten. Voor de jongste kinderen bleek dit een probleem gezien de duur van de vakantie (3 maand). Veel van de oudere kinderen zochten een betaalde vakantiejob waarmee ze nadien (een deel van) hun schoolgeld kunnen betalen. Enkele probeerden tijdelijk een kleine handelszaak op te zetten waarvoor ze van ARED een beperkte lening konden krijgen.

Geef een reactie