Het verhaal van Diane

Diane is een meisje van 10 jaar uit een kansarmgezin in Douala was ARED vaak aan huis komt. De ouders kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen en schoolgeld betalen is een groot probleem. Een rijke alleenstaande vrouw uit de stad is gecharmeerd door Diane en nodigt haar uit om vaak bij haar langs te komen. Daar mag ze kleine werkjes uitvoeren en de vrouw werpt zich op als ‘maman’, een soort suikertante. De ouders zijn er aanvankelijk zeer mee ingenomen. Bij het begin van het nieuwe schooljaar stelt ‘maman’ voor Diane bij zich in huis te nemen, voor haar te zorgen en het schoolgeld te betalen. De ouders stemmen daarmee in en ARED, hoewel niet geraadpleegd, maakt – ondanks het ontbreken van duidelijke afspraken – aanvankelijk geen bezwaar. ARED verzoekt ‘maman’ echter om Diane regelmatig verder te mogen bezoeken. Dit wordt hen geweigerd ondanks het feit dat ARED een wettelijke bevoegdheid heeft om de hen toevertrouwde kinderen te bezoeken. Wanneer ARED aandringt plaatst ‘maman’ Diane bij haar dochter in Yaoundé, 300 km van Douala vandaan. Ook daar wordt alle contact met Diane geweigerd. Met toestemming van de plaatselijke autoriteiten krijgen twee begeleiders van ARED de toestemming om Diane van school naar (het) huis (van de dochter van ‘maman’) te begeleiden. Daar wachten ze meer dan 4 uur op de thuiskomst van ‘maman’. Intussen vertelt Diane hen dat ze zeer veel huishoudelijk werk moet doen, de boodschappen, enz… en dat ze haar ouders, broertjes en zusjes heel erg mist. Uiteindelijk schrijven de begeleiders van ARED een brief waarin zij nogmaals aandringen op een ontmoeting met de dochter. Daarop worden ze (ten onrechte) beschuldigd van huisvredebreuk waarop ze van hun kant dreigen haar en haar moeder aan te klagen voor ontvoering. Enkele weken daarop wordt Diane teruggebracht bij haar biologische ouders. In de weken die daarop volgen wordt een en ander uitgesmeerd in de kranten waarbij de naam van ‘maman’ valt. Zij dient een klacht in tegen ARED wegens eerroof, maar volgens mr. Kemko, de advocaat van ARED, is het een aanklacht zonder rechtsgrond.