ARED

In de meest recente aanvraag (2012) voor toelage voor projecten in het Zuiden werd al aangegeven dat de bestuurswissel in Douala gezorgd had voor een vermindering van de contacten tussen ARED en Oostkamp (3WWW). Na herhaald aandringen werden toen op de valreep een jaarverslag doorgestuurd en goede voornemens gemaakt voor 2013, temeer omdat de toelage van de gemeente Oostkamp voor ARED van fundamenteel belang bleek om te kunnen overleven. Helaas bleef het ook daarna lange tijd zo stil dat alhier de vraag gesteld werd of de samenwerking met ARED kon gehandhaafd blijven. Dit werd dan ook in verschillende mails naar ARED duidelijk gemaakt. Het gevolg was een stroom van paniekreacties en een formele brief t.a.v. de partners in Oostkamp.
Hun grote argument is dat zij druk doende zijn het nodige materiaal voor de website te verzamelen en de realisatie ervan afwachten. De website liet inderdaad op zich wachten: na het afhaken van enkele medewerkers waren we nu genoodzaakt om elders hulp te zoeken waardoor het allemaal wat langer duurde. En het is intussen ook wel duidelijk dat het wegvallen van R. Mba en L. Tchuente in het bestuur van ARED voor de nodige chaos gezorgd heeft, zeker wat betreft de communicatie met de 3WWW.
Intussen kregen we wél de bevestiging dat ARED onverdroten verder gaat met hun core-business: het ondersteunen van de kansarme straatkinderen en hun families met de nadruk op gezinshereniging, scholing en medische zorgen. Ter illustratie daarvan stuurden ze ons recent enkele concrete getuigenissen die opgenomen werden in de nieuwe aanvraag en ook een plaats zullen kregen op de website. Over hun grote bouwproject (een nieuw opvangcentrum in Douala) is er voorlopig nog geen nieuws, maar we verwachten daar later meer over te horen.
Meer dan ooit zijn we er van overtuigd dat ARED de steun van Oostkamp nodig heeft. Het feit dat de informatiestroom het laatste jaar ondermaats was doet daar niets van af, misschien wel integendeel: het getuigt van de moeilijke omstandigheden waarin de mensen in Douala hun werk moeten doen: als vrijwilligers, met zeer beperkte middelen, in moeilijke politieke omstandigheden enz…