Kaart KameroenARED (Association Pour la Réhabilitation de l’Enfance en Détresse) is een vzw die zich het lot aantrekt van de vele kinderen in nood in de straten van Douala en Yaoundé, de twee grootste steden van Kameroen. Die (en andere) steden worden immers geconfronteerd met vele tientallen dak- en thuisloze kinderen die op straat leven en zichzelf moeten behelpen om voedsel te vinden en een plek om te slapen. Vaak leidt dit tot ondervoeding, ziekte, emotionele en persoonlijkheidsproblemen, misbruik en criminaliteit. Men spreekt van ‘les enfants de la rue’. Ared probeert daaraan te verhelpen door de kinderen uit te nodigen tot deelname aan hun programma’s en hen bij te staan op het vlak van rehabilitatie in hun thuismilieu, opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg. ARED is ontstaan in de schoot van de socioculturele vereniging MJC (Maison des Jeunes et des Cultures) in Douala. Deze vereniging werd opgericht naar het model van de Franse MJC’s met als doel de culturele ontvoogding van de jongeren te stimuleren. Het MJC werkt onder de vlag van het aartsbisdom van Douala en is dus katholiek van signatuur. Het financiële beheer van het MJC wordt uitgeoefend door ‘La Congrégation du Saint-Esprit’ die verantwoordelijk is voor alle administratie van het aartsbisdom. De activiteit van het MJC bestaat uit het organiseren van culturele, educatieve en sportieve projecten en manifestaties voor de plaatselijke jeugd. De confrontatie met de straatkinderen die ook naar het MJC kwamen, doch zonder enige sociale omkadering, zette de Italiaanse pater Georgio Gagliani ertoe aan om een ‘sociaal’ luik toe te voegen aan de werking van het MJC: het ARED. Gedurende een aantal jaren werkte het ARED formeel onder de vlag van het MJC, maar door de toename van hun activiteiten en partnerships met andere organisaties werd het noodzakelijk om een eigen structuur te ontwikkelen. Op 7 januari 2007 werd de onafhankelijke vzw ARED opgericht met als globale opdracht ‘la promotion, la protection, la défense et le développement de l’enfant sans distinction aucune’. In de statuten van de vereniging wordt dit verder genuanceerd in die zin dat de ‘straatkinderen’ duidelijk de doelgroep is en dat opvang, psychosociale en medische zorg, opvoeding en scholing de opdracht. Daarnaast engageert ARED zich ook om aan sensibilisering te doen bij zowel de overheid als de plaatselijke bevolking. In de praktijk werkt ARED nog steeds zeer nauw samen met het MJC. Hun lokalen (gelegen tussen de H. Hart-kerk in de wijk New Bell en de school Maria Goretti in Douala) zijn – via het MJC – eigendom van het aartsbisdom. Ook het grootste deel van hun infrastructuur (computer, enz…) is eigendom van het MJC. (Ter plaatse spreekt men trouwens altijd over l’ARED du MJC.) Het ARED heeft geen structurele inkomsten en is afhankelijk van giften en sponsoring door individuen, verenigingen en gemeenschappen. In principe zijn alle medewerkers van ARED vrijwilligers, zij het dat een aantal onder hen via diverse staturen een of andere vorm van loon uitbetaald krijgen. Naast de 7 vaste leden van het bestuur varieert het aantal vrijwilligers en stagiaires tussen de 30 en 40.